AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WARSZAWA

AWF Warszawa powstała 85 lat temu z inicjatywy Marszałka Józefa Piłsudskiego jako Centralny Instytut Wychowania Fizycznego. Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 29 listopada 1929 roku.

Dziewięć lat później Centralny Instytut Wychowania Fizycznego Imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego został przekształcony w Wojskową Szkołę Akademicką pod nazwą Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Z początkiem roku akademickiego 1953/1954 AWF Warszawa, jako pierwsza wyższa uczelnia wychowania fizycznego w Polsce, wprowadziła 4-letni program studiów kończących się uzyskaniem stopnia magistra wychowania fizycznego. W 1959 roku uczelnia uzyskała prawa do nadawania stopnia naukowego doktora wychowania fizycznego, a w roku 1966 – prawa habilitowania z dziedziny nauk o kulturze fizycznej. Dalszy rozwój uczelni wiąże się z powstaniem nowych jednostek organizacyjnych: w 1970 roku Filii AWF w Białej Podlaskiej, w 1984 Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, w 2010 Wydziału Turystyki i Rekreacji, a od roku akademickiego 2014/2015 Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej.

AWF Warszawa to także sukcesy sportowe. W największych imprezach międzynarodowych studenci tej uczelni zdobyli łącznie 260 medali: 105 w mistrzostwach Europy, 76 w mistrzostwach świata, 58 w letnich uniwersjadach, a 21 w igrzyskach olimpijskich. (źródło)