KLASYFIKACJE

Podczas imprezy będzie prowadzona klasyfikacja:

  1. generalna na 100 km z podziałem na płeć – Osoby, które pokonają dystans 100 km, otrzymają oprócz medali specjalnie wykonane statuetki na okoliczność 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
  2. mistrzostw Polski w biegu na 100 km z podziałem na płeć – Za lokaty 1-3 w MP złote, srebrne i brązowe medale PZLA.
    Zawodniczki i zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-8 w Supermaratonie Stulecia oraz w mistrzostwach Polski otrzymają specjalne nagrody.

    Osoby, które pokonają dystans krótszy (wymieniony w punkcie II/3 Regulaminu), otrzymają medale.
    Wszyscy uczestnicy uhonorowani zostaną dyplomami.

Przewidziane są też różne upominki, o czym organizator poinformuje na odprawie technicznej.
W przypadku wezwania danej osoby do kontroli antydopingowej, wręczenie nagrody rzeczowej lub finansowej zostanie odłożone do czasu otrzymania wyników badań.

Ceremonia dekoracji planowana jest na godzinę 21:00 w hali gier AWF.