PRAWO STARTU

Prawo startu mają wszystkie prawidłowo zarejestrowane przez portal www.datasport.pl osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które dopełniły formalności finansowych, a przy odbiorze numeru startowego:

  1. będą miały ukończone 21 lat i podpiszą oświadczenie o akceptacji niniejszego regulaminu, które będzie częścią karty startowej;
  2. złożą ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu (wydane po 10 maja 2018) lub podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku – Dziennik Ustaw nr 101, poz. 1095);
  3. okażą licencję PZLA na rok 2018, jeśli chcą być klasyfikowane w mistrzostwach Polski.

Regulaminy dotyczące startu w mistrzostwach Polski na 100 km:

  1. regulaminy dotyczące spraw licencyjnych  – tutaj
  2. regulamin przyznawania licencji dla zawodników – tutaj