PROGRAM

9 listopada (piątek)

biuro zawodów – Pawilon Sportów Walki
godz. 12-21 – wydawanie pakietów startowych
godz. 12-21 – wydawanie skierowań do hotelu Meksyk i Akademika Rotacyjnego (dla osób, które opłaciły noclegi oraz zaproszonych gości i obsługi)
godz. 17-19 – weryfikacja zawodników do MP przez delegata PZLA w sali wykładowej nr 54
godz. 19 – odprawa informacyjno-techniczna dla wszystkich uczestników w sali wykładowej nr E w głównym budynku; po zakończeniu można będzie oznakować swoimi numerami stoliki przy trasie, a przed startem ustawić na nich swoje produkty…

10 listopada (sobota)

godz. 6.30 – otwarcie szatni/depozytu w Pawilonie Sportów Walki;
godz. 7-7.45 – możliwość konsultacji medycznej dla uczestników biegu w sali wykładowej nr 54 w Pawilonie Sportów Walki
godz. 7.30 – zbiórka przy pomniku Józefa Piłsudskiego przed głównym budynkiem
godz. 7.36 – uroczystość otwarcia zawodów w setną rocznicę przyjazdu do Warszawy Marszałka
godz. 8:00 – start uczestników mistrzostw Polski z pierwszej strefy, zaraz po nich – pozostałych osób
godz. 12-20 – możliwość masażu (Wydział Rehabilitacji)

godz. 18-21 – kolacja dla uczestników MP/supermaratonu (klub Relax), dla mieszkających w Meksyku – w restauracji hotelowej, a dla pozostałych w innych punktach gastronomicznych
godz. 20:00 – zakończenie supermaratonu; rozpatrywanie ewentualnych protestów
godz. 20:30 – wywieszenie wyników w Pawilonie Sportów Walki
godz. 21:00 – ceremonia dekoracji medalami wszystkich uczestników, wręczenie nagród regulaminowych oraz specjalnych w sali wykładowej nr E w głównym budynku

Uwaga! Osoby, które zakończą bieg na dystansie krótszym, aniżeli 100 km, i nie będą uczestniczyły w ceremonii o godz. 21, mogą otrzymać medale i dyplomy w Pawilonie Sportów Walki w następujących porach: o godz. 12, 14, 16 lub 18, jeżeli zgłoszą taką chęć w biurze zawodów na 30 minut przed planowanym odbiorem.